Nr.

Naam:

Klas 2A2 2A3

Vakken: S.E.I. en W.W.

3de trimester 20__-__

 

Project Geluid:

organisatie van een festival

Totaal:            /40

Beoordeling attitudes voor, tijdens en na Schoolfest

 

Activiteiten tijdens de voorbereiding in de weken vóór het festival.

Zin voor initiatief tijdens deze voorbereiding (op 10 punten)

/10

10      9

8      7     6      5

4       3      2       1

0

De leerling nam spontaan initiatief om buiten de lessen volop aan de voorbereiding mee te helpen. Het resultaat was erg goed!

De leerling nam deel aan de activiteiten tijdens de lessen en deed ook wat voorbereidend werk, mits aansporing van de leerkracht. Dit bracht resultaten op!

De leerling nam enkel deel aan de activiteiten tijdens de lessen en leverde resultaat in.

De leerling nam niet deel aan de voorbereidende activiteiten of leverde geen resultaat in.

Betrokkenheid bij de voorbereidende activiteiten.

O Zoeken naar sponsoring

Verzamelde sponsorgelden: €

O Contacten met de gemeente

 

O Contacten met SABAM

O Contacten met bands

O Contacten met PA-firma’s

O Contacten frietkraam

 

O Opstellen affiche

O ingediend O gemaild O niet gekregen

O Opstellen toegangsticket

O ingediend O gemaild O niet gekregen

O Opstellen drankkaart

O ingediend O gemaild O niet gekregen

O Opstellen flyer

O ingediend O gemaild O niet gekregen

O Opstellen backstagepas

O ingediend O gemaild O niet gekregen

O Opstellen vipkaart

O ingediend O gemaild O niet gekregen

O Opstellen

O ingediend O gemaild O niet gekregen

O Knip- en snijwerk kaarten

O Klasbezoek

O andere?

O Uithangen affiches

 

 

 

 

 

Activiteiten tijdens de voorbereiding op de dag van het festival.

Zin voor initiatief tijdens deze voorbereiding (op 10 punten)

/10

10      9

8      7     6      5

4       3      2       1

0

De leerling nam spontaan initiatief om volop aan de voorbereiding mee te helpen. Het resultaat was erg goed!

De leerling nam deel mits aansporing van de leerkracht. Behoorlijk resultaat.

De leerling nam enkel deel aan de activiteiten wanneer er strikte controle was. Nipt voldoende.

De leerling nam niet deel aan de activiteiten of werkte zelfs tegen.

Onvoldoende.

Betrokkenheid bij de voorbereiding

O Halen en klaarzetten nadars

O Klaarzetten backstageruimte

O Opstellen bar beneden

O Klaarzetten stapelplaats instrumenten

O Opstellen bar boven

O Klaarzetten tafels VIP-ruimte

O Opstellen inkomloketje

O Klaarzetten vuilisbakken

O Opstellen drankbonnenstand

O Klaarzetten frietkraam

O Hulp bij opzetten PA en licht

O Smeren broodjes

O andere?

O Opstellen kartonnen tentoonstellingborden

 

Activiteiten tijdens het festival.

Zin voor initiatief tijdens festival (op 10 punten)

/10

10      9

8      7     6      5

4       3      2       1

0

Er grote en spontane inzet!

Grote en vaak spontane inzet.

Alleen actief mits controle.

Weinig of niet actief.

Betrokkenheid tijdens het festival zelf.

O 1 2 3 shift(en) bardienst (boven of beneden)

O 1 2 3 shift(en) backstage bewaken

O 1 2 3 shift(en) inkom

O 1 2 3 shift(en) groepsbegeleiding

O 1 2 3 shift(en) bonnetjes

O 1 2 3 shift(en) frietkraam

O fotograaf of cameraman

O andere?

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten na het festival.

Zin voor initiatief na het festival (op 10 punten)

/10

10      9

8      7     6      5

4       3      2       1

0

Er grote en spontane inzet!

Grote en vaak spontane inzet.

Alleen actief mits controle.

Weinig of niet actief.

Betrokkenheid na het festival.

O Opruimen bar boven

O Backstage en instrumentenruimte opruimen

O Opruimen bar beneden

O Toiletten schoonmaken.

O Opruimen inkom

O Frietkraam opruimen.

O Opruimen bonnetjesstand

O Nadars terugzetten

O Wegbrengen vuilnis

O Vegen en schuren rotonde

O andere?

 

 

 

 

 

 

Bespreking van je attitudes door de leerkrachten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat heb je zelf bijgeleerd tijdens het hele project over het geluid?