BZL-opdracht aardrijkskunde 2de jaar landbouwlandschappen op de kaart van Europa:

Noteer je naam, klas, nr, datum, de heer Jacobus op je antwoordblad.

1. Hieronder zie je 10 filmfragmentjes. Dit zijn de 10 fragmenten van de eerste kolom van je antwoordblad.
Fragment 1
Fragment 2
Fragment 3
Fragment 4
Fragment 5
Fragment 6
Fragment 7
Fragment 8
Fragment 9

Fragment 10

 
 
2. In de tweede kolom noteer je de best passende naam van het landbouwtype dat je in het filmfragment kunt zien.
Extensieve veeteelt:
het vee vrij in de natuur laten grazen en slechts 1 of enkele maal per jaar verzamelen om te slachten.
Intensieve veeteelt:
hokdieren in hokken met beperkte ruimte zodat ze snel vergemest kunnen worden.
Mediterrane teelten:
teelten typisch voor het klimaat en de bodemsoorten langs de Middellandse Zee. Citrusvruchten, olijven, kurkeik, schapen en geiten voor fetakaas enz.
Akkerbouwteelten:
aardappelen, tarwe, gerst, rogge, suikerbieten, zonnebloemen,... op grote schaal.
Tuinbouwteelten:
snijbloemen en sierplanten, groenten, fruit, wijnbouw, bomen en struiken voor tuinen, champignons,...
Gemengde landbouw:
combinatie van akkerbouw en veeteelt.
 
 
3. In de derde kolom noteer je een typisch product dat je in het filmfragment kunt zien of dat met de landbouwteelt uit de film gemaakt kan worden.
Nederlandse komkommer
Zwitserse Gruyèrekaas
Litouwse tarwebloem
Daddy Kristalsuiker
Griekse Retsina wijn Malamatina
Roemeense ham
Spaanse sinaasappelen
Noorse rendiersalami
Oostenrijkse volle melk
Italiaanse olijfolie
 
 
4. In de vierde kolom noteer je de letter van de plaats op deze landbouwkaart waar de film werd gemaakt.